O nas

 

Altario powstała z myślą o kompleksowej obsłudze Klientów korporacyjnych w zakresie świadczenia na ich rzecz usług windykacyjnych i detektywistycznych, mających na celu uzyskanie spłat wierzytelności konsumenckich. Stworzone przez nas dwa uzupełniające się działy: windykacyjny i detektywistyczny, a także współpraca wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą zapewniają naszym Klientom uzyskanie usług rzetelnych, profesjonalnych i zgodnych z prawem oraz jak najszybsze odzyskanie należności.

 

DZIAŁ WINDYKACYJNY Altario świadczy usługi zarówno w zakresie kompleksowej obsługi windykacji większych pakietów wierzytelności, jak i usługi polegające na podejmowaniu poszczególnych, indywidualnie ustalonych z Klientem czynności. Altario posiada rozwinięte zaplecze technologiczne, umożliwiające obsługę dużej ilości wierzytelności, a także bieżące raportowanie naszym Klientom o stanie każdej przekazywanej do windykacji sprawy.

 

DZIAŁ DETEKTYWISTYCZNY Altario stanowią wyłącznie licencjonowani detektywi, świadczący usługi w zakresie uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania naszym Klientom informacji o osobach, podmiotach i zdarzeniach zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych.