Czynności detektywistyczne

 

Altario prowadzi na rzecz swoich Klientów korporacyjnych czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w szczególności jako wsparcie do prowadzonych spraw windykacyjnych, tj. m.in.:

 

  • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych.
  • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących m.in. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach.
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.
  • poszukiwanie mienia.

 

 

Dział detektywistyczny stanowi również doskonałe uzupełnienie działu windykacyjnego. Detektywi Altario kierują się zasadami etyki, lojalnością wobec Klientów i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności oraz praw człowieka i obywatela. Usługi te wykonywane są w sposób zgodny z prawem, przy zachowaniu należytej staranności i rzetelności.

 

Dział detektywistyczny Altario tworzą wyłącznie licencjonowani detektywi. Altario wpisana jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych pod numerem: RD-126/2015. Altario posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywistycznych.